Kunis shanan uumee walaabuu ibsa jedhama.

August 7, 2021 kanapress.

. May 8, 2020 Odaa Shanan Oromoo Maqaa fi Iddoo Bakka argamaa isaanii meeqaa keessanttu quba qaba.

000 00605.

.

subscribe moaatv comment like share sagantaa keenya yeroo hunda argachuuf fuulaa facebook keynaa layiik godhaa. Aadaafi seenaa Oromoo keessatti Odaan akka madda nagaafi mallattoo. Odaa Shanan Oromoo Maqaa fi Iddoo Bakka argamaa isaanii meeqaa keessanttu quba qaba 1.

.

. . .

May 17, 2021 Gadaan Oromoo shan, qubi harkaas shan, Odaan Oromoo shan. SUBSCRIBE MOAATV COMMENT LIKE SHARE SAGANTAA KEENYA YEROO HUNDA ARGACHUUF FUULAA FACEBOOK KEYNAA LAYIIK GODHAA.

In 2019, Bule Hora University launched Master program in.

Jun 30, 2022 Waxabajjii 30, 2022.

. 32.

. Waaqa Caffee Tumaa Waaqa Bokkuu Gurraachaa Waaqa hundaa dandeessu jiraataa tokkichaa Kan Ereri Kormaa Waaqa Siidaa Tulluu Cuqqaalaa.

Odaa Roobaa Daangaan Sarbamee, Eegumsi Isaa Kufee Jedhame.
2y.
.

httpswww.

June 22, 2020 &183;.

Odaan seerri jalatti tumame Shani jedhame amanama. Yeroo haraa kanatti hawaasni balaan dhimma isaa kara mana murtiitiin dhaquurra gara Waajjira Gadaa Tuulamaa fidachuu filata. .

View the profiles of people named Odaa Shanan Oromo. (Nagaasoo, 1984. Odaawwan Shanan Oromoo Bakka Itti Argamuuwojjin Kunoo. Odaa Shanan Oromo is on Facebook. Oromoo waloon diina ke dura dhaabbachuu danda&39;i. .

.

. .

Hojiin Gadaa Duudhaa Oromoo irratti waan hundaauuf Oromoo biratti kabajaafi jaalala guddaa qaba.

Oromoon wantoota shan, Shan Shan qaba.

Jamaal Ibrahim.

Odaawwan Shanan Oromoo Bakka Itti Argamuuwojjin Kunoo.

MelbaHorataa 5.